Вступ на 1 курс ОС Магістр

Вступ на 1 курс ОС Магістр

Системне програмування – це освітня програма, за якою готують розробників операційних систем, програмних комплексів, які забезпечують злагоджену роботу компонентів комп’ютера. Завдання системного програміста полягає в побудові багаторівневої структури, яка б об’єднувала окремі компоненти в модулі, а модулі – в єдиний організм комп’ютера або комп’ютерної мережі.

Сертифікат про акредитацію спеціальності за другим (магістерським) рівнем

Нормативний термін навчання: 1 курс – 1 рік 4 місяці
Форма навчання: денна
Ліцензійний обсяг50
Обсяг освітньо-професійної програми  – 90 кредитів ЄКТС
Освітня кваліфікація магістра: магістр з комп’ютерної інженерії
Фінансування навчання здійснюється за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) або місцевого бюджету (регіональне замовлення) або коштів фізичних та/або юридичних осіб.
До навчання приймаються особи, які здобули освітній ступінь «Бакалавр».

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році

 

Інформація щодо вступу на 1 курс на сайті Приймальної комісії (документи, необхідні для вступу, строки прийому заяв і документів, вартість навчання, нормативні документи)
Інформація про Студмістечко


Профільними дисциплінами цієї освітньо-професійної програми є:

 • Реконфігуровані комп’ютерні системи
 • Методи аналізу «великих даних» (big data)
 • Математичні методи моделювання та оптимізації систем і процесів
 • Дослідження і проектування вбудованих і мобільних систем
 • Технологія проектування програмних систем
 • Інтелектуальні інформаційно-пошукові системи
 • Роботизовані апаратно-програмні комплекси
 • Мультиплатформені програмні засоби
 • Розподілені інформаційні системи
 • Дослідження і програмування комп’ютерних мереж
 • Управління проектами інформатизації