May 10, 2023

You are browsing the site archives for May 10, 2023.

Про атестацію здобувачів ВО НАУ

Про атестацію здобувачів ВО НАУ

До уваги студентів 4 курсу ОС бакалавра та 1 курсу ОС магістра! Наказом ректора від 10.05.2023 року № 193/од затверджено та введено в дію “Положення про атестацію здобувачів вищої освіти Національного авіаційного університету”. Дане Положення визначає:  форми атестації  порядок створення екзаменаційних комісії, організацію та порядок їх роботи  порядок проведення атестації  оцінювання результатів атестації здобувачів Ознайомитися […]

Завершилося громадське обговорення ОПП Інтелектуальні системи та технології

Завершилося громадське обговорення ОПП Інтелектуальні системи та технології

08 травня 2023 року відбулося засідання кафедри комп’ютеризованих систем управління за участю науково-педагогічних працівників, студентів, роботодавців та робочої групи з розробки проєкту ОПП “Інтелектуальні системи та технології” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології”. Під час зустрічі були обговорені наступні питання: характеристики освітньої програми (предметна область, основний фокус, орієнтація програми, […]