March 09, 2023

You are browsing the site archives for March 09, 2023.

Відкрита зустріч з експертами НАЗЯВО

Відкрита зустріч з експертами НАЗЯВО

У Національному авіаційному університеті за наказом «Про призначення експертної групи» від 27 лютого 2023 року №390-Е  з 13 по 15 березня 2023 року Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти  (НАЗЯВО) проводиться акредитаційна  експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «126 Інформаційні системи та технології»  освітньо-професійної програми «Інформаційні системи та технології» за першим (бакалаврським) рівнем […]