Вступ на 1 курс ОС Магістр

Системне програмування – це освітня програма, за якою готують розробників операційних систем, програмних комплексів, які забезпечують злагоджену роботу компонентів комп’ютера. Завдання системного програміста полягає в побудові багаторівневої структури, яка б об’єднувала окремі компоненти в модулі, а модулі – в єдиний організм комп’ютера або комп’ютерної мережі.

Нормативний термін навчання: 1 курс – 1 рік 4 місяці
Форма навчання: денна, заочна
Ліцензійний обсяг – 35 (денна), 15 (заочна)
Обсяг освітньо-професійної програми  – 90 кредитів ЄКТС
Освітня кваліфікація магістра: магістр з комп’ютерної інженерії
Фінансування навчання здійснюється за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) або місцевого бюджету (регіональне замовлення) або коштів фізичних та/або юридичних осіб.
До навчання приймаються особи, які здобули освітній ступінь «Бакалавр».

Зарахування проводиться за конкурсом на підставі вступного випробування:

 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови – 0,4
 2. Фахове вступне випробування – 0,6
 3. Інші показники конкурсного відбору (середній бал документа про освіту та РТПД)

Інформація щодо вступу на 1 курс на сайті Приймальної комісії (документи, необхідні для вступу, строки прийому заяв і документів, вартість навчання, нормативні документи)
Гуртожиток №11  вул. Ніжинська, 29-Д
Телефон: (044) 406-77-62
E-mail: hostelsmt11@nau.edu.ua

 

Профільними дисциплінами цієї освітньо-професійної програми є:

 • Реконфігуровані комп’ютерні системи
 • Методи аналізу «великих даних» (big data)
 • Математичні методи моделювання та оптимізації систем і процесів
 • Дослідження і проектування вбудованих і мобільних систем
 • Технологія проектування програмних систем
 • Інтелектуальні інформаційно-пошукові системи
 • Роботизовані апаратно-програмні комплекси
 • Мультиплатформені програмні засоби
 • Розподілені інформаційні системи
 • Дослідження і програмування комп’ютерних мереж
 • Управління проектами інформатизації