Вступ на 1 курс ОС Бакалавр

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія освітньо-професійна програма Системне програмування

Системне програмування – це освітня програма, за якою готують розробників операційних систем, програмних комплексів, які забезпечують злагоджену роботу компонентів комп’ютера. Завдання системного програміста полягає в побудові багаторівневої структури, яка б об’єднувала окремі компоненти в модулі, а модулі – в єдиний організм комп’ютера або комп’ютерної мережі.

Випускники спеціальності отримують сучасну фундаментальну підготовку у галузі комп’ютерних систем та мереж, системного та прикладного програмного забезпечення, що дає їм змогу вирішувати складні проблеми теоретичного та практичного характеру на основі новітніх наукових досягнень та сучасних технологічних рішень.

форма навчання: денна
Нормативний термін навчання:  1 курс– 3 роки 10 місяців
форма навчання: заочна
Нормативний термін навчання: 1 курс – 4 роки 6 місяців
Кваліфікація бакалавра: бакалавр з комп’ютерної інженерії
Фінансування навчання здійснюється за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) або місцевого бюджету (регіональне замовлення) або коштів фізичних та/або юридичних осіб.
Обсяг освітньо-професійної програми – 240 кредитів ЄКТС
До навчання приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
Зарахування проводиться за конкурсом на підставі сертифікатів УЦОЯО (ЗНО) з дисциплін:

 1. Українська мова – 0,3
 2. Математика – 0,35
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія – 0,25
 4. Середній бал документу про освіту – 0,1

Інформація щодо вступу на 1 курс на сайті Приймальної комісії (документи, необхідні для вступу, строки прийому заяв і документів, вартість навчання, нормативні документи тощо)

Розрахунок конкурсного бала
Студмістечко
Гуртожиток №11  вул. Ніжинська, 29-Д
телефон: (044) 406-77-62
е-mail: hostelsmt11@nau.edu.ua
Інклюзивна освіта

ЗАПИТАННЯ / ВІДПОВІДІ

Профільними дисциплінами цієї освітньо-професійної програми є:

 • Програмування
 • Системне програмування
 • Комп’ютерна логіка
 • Дискретна математика
 • Алгоритми та методи обчислень
 • Архітектура Інтернет речей (IoT)
 • Якість та тестування програмного забезпечення
 • Web-програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Системне програмне забезпечення
 • Архітектура комп’ютерів
 • Цифрова обробка зображень
 • Адміністрування Unix-подібних систем
 • Функціональне та логічне програмування
 • Інтернет-технології
 • Організація баз даних
 • Програмні засоби захисту інформації
 • Імітаційне моделювання
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Математичне програмування
 • Паралельне програмування
 • Системи підтримки прийняття рішень
 • Технології проектування комп’ютерних систем
 • Кросплатформенне програмування
 • Системи штучного інтелекту
 • Програмування ERP-систем
 • Мультиагентні системи управління

У процесі навчання студенти оволодівають сучасними технологіями

 • Мови програмування: С, С++, C#, Асемблер /WASM /MASM, PHP, Prolog,  Lisp,  F#,  Python,  Java
 • Інтернет-технології:  HTML,  CSS, Flash, JavaScript, PHP, CGІ, XML,  MySQL
 • Фреймворки, бібліотеки та оточення прог-рамування:  STL,  Boost,  WinAPI,  POSIX, GTK,  Qt,  .NET, Java,  MPI,  React/React  Native
 • Середовища розробки:  Microsoft Visual Studio, Embarcadero RAD Studio,  gcc,  KDevelop,  Eclipse,  IntellijIDEA
 • Середовища розробки програм для мікро-контролерів:  WinAVR, AVRStudio, CCS, MPLAB

Кафедра військової підготовки

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання. Після проходження навчання на кафедрі військової підготовки студенти отримують звання офіцера запасу.
Інформація щодо вступу

Практика

Кафедра співпрацює з Інститутом  кібернетики імені В.М. Глушкова та Інститутом проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Державним космічним агентством України та ін. Кафедра має філію в Інституті проблем математичних машин і систем Національної академії наук України, що надає студентам можливості знайомитися з сучасними науковими розробками у галузі інформаційних технологій; брати участь у наукових дослідженнях, спрямованих на створення новітніх методів, засобів та технологій розв’язання інформаційних проблем суспільства.

Наші випускники

 • системні програмісти (розробники програмного забезпечення, розробники мікроелектронних пристроїв)
 • фахівці технічних та інформаційних відділів
 • розробники клієнт-серверних програмних засобів
 • розробники багатопоточних та паралельних програмних засобів
 • web-програмісти.